Köp fiskekort Hitta hit

Ljussjön - storharrens sjö


Ljussjön är en källsjö belägen 380 meter över havet cirka 17 kilometer sydväst om Järvsö centrum. Ljussjön är ett av Hälsinglands intressantaste naturvatten för flugfiske efter grov harr och öring.

Ljussjön är en sjö som inte har sitt like någonstans i Hälsingland. Här simmar storharren sida vid sida med välväxta öringar och sällsynt stora abborrar. Fisken är självreproducerande. Harrstammen stöds med årliga yngelutsättningar.


Bra öringfiske
Öringen har alltid funnits i sjön, en storväxt fisk som kan bli bli 4-5 kg tung som mest. Öringstammen har blivit starkare under de senaste 10 åren och idag är en flugfångad öring en ganska vanlig fångst. Medelstorleken ligger på 7-8 hekto. Det som är extra intressant med ljussjöns öringar är att de är sjölekande.

Spännande fiske efter storharr
Det är främst harren som lockar sportfiskaren till sjön. Harren blev inplanterad i början på sjuttiotalet och visade sig trivas över förväntan.
Harr på 1,9 kg har fångats.
Maxstorleken idag ligger omkring 1,5 kilo.
Harr på 7 hekto – 1 kilo är vanliga. Fiskevårdsområdet bedriver framgångsrikt avel på Ljussjöharren.

Bra flugfiskesjö
Sjön är en ypperlig flugfiskesjö under ”Rocken” kläckningarna i juni eller under andra intensiva sländkläckningar. Landfiske är inte att rekommendera för flugfiskaren. Spinnfiske är en utmärkt metod från land.

Fakta
Ljussjön är 34 hektar stor (att jämföra med Kyrksjön i Ljusdal som är 63 hektar)
Sjön avvattnar Ljusnans vattensystem.
Ljussjön är belägen cirka 17 kilometer sydväst om Järvsö centrum.
Vindskydd Finns
Fiske med nät Förbjudet
Fiske från båt Tillåtet
Fiske från flytring Tillåtet
Sjösättningsplats för båt med trailer Saknas
Släpfiske Förbjudet
Fiske till försäljning Förbjudet
Ryckfiske Förbjudet
Mäskning Förbjudet
Fiske med powerbait Förbjudet

Senast uppdaterad: 2017-07-24

Köp fiskekort Hitta hit