Köp fiskekort Hitta hit

Sortvattnet


Sortvattnet är en djup klarvattensjö (34 meter) med väldigt kuperade bottenförhållanden. En grundrygg skär tvärs igenom hela sjön och rödingen påträffas ofta i anslutning till denna. Rödingfisket brukar dra igång med premiären på juldagen.
Redan på 1940-talet gjordes ett försök att etablera röding i Sortvattnet. Då med röding av storrödingtyp. Återfångsten var dålig och projektet slumrade in. 1992 sjösattes ett större projekt med rödinginplantering och anläggning av lekplatser ute vid grundtopparna mitt på sjön. Sedan dess har fiskevårdsområdet årligen satt ut fångstfärdig röding mellan 5-6 hekto och 3 kilo.


Sortvattnets rödingar är väldigt lynniga, men hittar man rätt bete och rätt grundtopp, på rätt dag – kan fisket vara mycket givande.
Sortvattnet är först och främst en pimpelsjö men det är också möjligt att fiska under sommaren, något som inte utnyttjas i någon större utsträckning idag.
I sjön finns förutom röding, både gädda och abborre. Abborren kan bli riktigt stor.

Angeltävling
Varje år brukar fiskevårdsområdet arrangera en angeltävling i syfte att minska på antalet gäddor. Tävlingen är populär och brukar bjuda på en del gädda.

Bästa fisketid
Premiären på juldagen brukar vara bra. Vinterfisket är som allra bäst i december-februari. På sista isen händer det också att rödingarna vaknar till liv. Sommartid är det främst under rockenperioden som rödingen går att lura på fluga.

Fakta
Sortvattnet är 82 hektar stor (att jämföra med Kyrksjön i Ljusdal som är 63 hektar)
Sjön avvattnar Ljusnans vattensystem.
Sortvattnet är belägen cirka 11 kilometer sydväst om Järvsö centrum.
Vindskydd Saknas
Fiske med nät Förbjudet
Fiske från båt Tillåtet
Fiske från flytring Tillåtet
Sjösättningsplats för båt med trailer Saknas
Släpfiske Tillåtet
Fiske till försäljning Förbjudet
Ryckfiske Förbjudet
Mäskning Förbjudet
Fiske med powerbait Förbjudet

Senast uppdaterad: 2018-12-30

Köp fiskekort Hitta hit